2010/06/10

comes this point


there comes this point in any person's life when there is nothing else he can do to unburden but to find another person to cry to. but then what if there's no that other person to find and see. will crying alone achieve the same unburdening of having another. there comes this point and if there's no other else to go to, you'll have to breathe it deeply alone, alone, alone, alone. and it pains. your body heaves. your mind becomes restless. and you start to die with your pain.

2010/06/07

settingas the day nears its closing and the night sets the landscape anew,
dear sun go your way as i go mine that when morning breaks,
we both see light anew.

2010/06/05

pagalalabagamat sa personal ay di nakita
o ni minsan pagkakataong nakilala
handog ng radyo, telebisyon at mga peryodiko sa mga taong nagdaan
ang prinsipyo sa magsasaka na ipaglaban, ipanalo,
sa buhay na kapalit ang lupang ipinagkait.
sa miminsanang panahon na naiparamdam
ang tahimik na pagluha ng ilang mga mata,
ang dalisay na pagngiti at pagtawa sa pagaalala,
ang matamlay ng pagnanasa kung naroroon pa ba
o kaya'y makakamit pa ang hustisya,
ang pagiyak katumbas ng iisang taon na
na nawalan ng karamay, tagapagturo at kaibigan,
sa simpleng pag-awit ng buhay at bukid,
maiparamdam din dala ng init ng hangin at butihing pagusok
ng mga kandila pataas
sa kanyang kalangitan.

isang pagpupugay. pag-alala.
na iisang taon ang nakalipas,
bitbit pa din ang bitbit nya.